Renata Zawadzka-Kwaśnioch

Renata ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie kontynuowała naukę w Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu. Poza tym posiada kwalifikacje z zakresu logopedii szkolnej i wychowania do życia w rodzinie. Jest praktykiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na co dzień pracującym z młodzieżą w Technikum Energetycznym w Poznaniu.

Zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci i młodzieży z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania. Prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne dla dzieci i młodzieży przejawiających zachowania agresywne, będących sprawcami/ofiarami przemocy i cyberprzemocy. Pracuje z osobami z obniżonym nastrojem, zaburzeniami lękowymi (np. fobia szkolna, fobia społeczna), doświadczających trudności w relacjach rówieśniczych i z rodzicami, przeżywających życiowe kryzysy (takie jak np.: zawód miłosny, rozwód rodziców, utrata bliskiej osoby). Sprawuje opiekę nad młodzieżą zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Pracuje przede wszystkim w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Uczestniczy w wielu szkoleniach dotyczących pracy z dziećmi i młodzieżą m.in. uzależnioną od Internetu i gier komputerowych, z objawami ADHD, z wadami wymowy, z trudnościami dyslektycznymi. Zajmuje się poradnictwem zawodowym, diagnozą predyspozycji osobowościowych i zawodowych oraz planowaniem kariery edukacyjno-zawodowej młodego człowieka.

W pracy kieruje się zasadami etyki zawodowej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Oferuje:

  • zajęcia logopedyczne (diagnoza wad wymowy, badanie słuchu fonematycznego, zajęcia reedukacyjne)
  • terapię pedagogiczną dla dzieci z zaburzeniami zachowania, deficytem uwagi, specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja) oraz psychoedukację i wsparcie psychoterapeutyczne dla rodziców
  • terapię pedagogiczną dla dzieci i młodzieży doświadczających cyberprzemocy (hejt rówieśniczy)
  • diagnozę trudności w czytaniu i pisaniu
  • zajęcia wyrównawczo-kompensacyjne z zakresu motoryki małej oraz nauki czytania i pisania
  • diagnozę gotowości szkolnej dla dzieci pięcio- i sześcioletnich
  • doradztwo zawodowego

grupowy trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży (maksymalnie do 6 osób)

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami pod jednym z poniższych numerów lub adresów mailowych

Ewa Szkudlarek

Tel. 500 266 099
eszkudlarek.przystan@gmail.com
Daria Jakulewicz-Hryniewicka

Tel. 785 115 270
dhryniewicka.przystan@gmail.com
Natalia Walczuk

Tel. 600 661 045
nwalczuk.przystan@gmail.com
Anna Korobczak

Tel. 603 089 465
akorobczak.przystan@gmail.com
Renata Zawadzka-Kwaśnioch
Tel. 691 100 034
rkwasnioch.przystan@gmail.com
 Centrum Psychoterapii Przystan

Przyjdź na wizytę

"Przystań"
Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

ul. Fredy 7 lok. 9
61-701 Poznań

Przystań na Facebook'u