Ewa Szkudlarek

psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Ewa jest specjalistą oraz psychologiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Swoją ścieżkę edukacji rozpoczęła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a następnie naukę kontynuowała w Studium Terapii Uzależnień w Polsko-Niemieckim Instytucie Terapii Uzależnień "Błękitny Krzyż". Posiada również certyfikat programu edukacyjno-profilaktycznego „FreD goes net – wczesna interwencja dla młodych osób używających narkotyków”. Koordynuje pracę „Przystani”, jest jednym z jej pomysłodawców i założycieli.

Ewa pomaga osobom, które doświadczają trudności w różnych obszarach życia spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniem, współuzależnieniem czy doświadczeniami z przeszłości (np. wychowywanie się w rodzinie, w której ważna osoba była/jest uzależniona).

Oferuje pomoc psychologiczną w nauce umiejętności potrzebnych w kontaktach z ludźmi (asertywne zachowania), w radzeniu sobie ze stresem, złością, smutkiem i przygnębieniem, we wzmacnianiu poczucia własnej wartości.

Najczęściej prowadzi pracę terapeutyczną z osobami uzależnionymi od używek (np. alkohol, substancje odurzające, leki, narkotyki) lub innych czynników (np. seks, komputer, jedzenie, zakupy itp.). Prowadzi konsultacje psychologiczne, diagnozę problemów związanych z używaniem substancji i zachowaniami nałogowymi oraz terapię osób dorosłych. Specjalizuje się w psychoterapii obejmującej szeroko rozumianą problematykę uzależnień, współuzależnienia członków rodziny oraz doświadczeń z dzieciństwa mających wpływ na dorosłe życie (np. tzw. DDA). Oferuje pomoc terapeutyczną osobom na różnym etapie trzeźwienia, będącym zarówno na początku tej drogi, jak i w zaawansowanym w procesie zdrowienia.

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas stażu w Przychodni przy Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu, w Oddziale Leczenia Uzależnień przy Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie oraz w kilku Poradniach Leczenia Uzależnień (m.in. w poradni MONAR w Poznaniu). Uczestniczyła w licznych szkoleniach organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Poznaniu. Pracuje w Poradni Leczenia Uzależnień i w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Katharsis w Poznaniu oraz w tych samych jednostkach w Poradni Specjalistycznej IPSIS w Swarzędzu. W obydwu poradniach realizuje program Funduszu Hazardowego ukierunkowany na terapię osób uzależnionych od zachowań (hazardu, komputera, seksu i in.).

Jej doświadczenia terapeutyczne pokazują, że każdy moment życia jest odpowiednim czasem na zmianę, bez względu na rodzaj trudności, rozmiary konsekwencji czy poniesionych strat.

W swojej pracy kieruje się zasadami etycznymi zawartymi w Kodeksie Etyczno–Zawodowym Psychologa oraz Kodeksie Etyczno–Zawodowym Terapeuty Uzależnień. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami pod jednym z poniższych numerów lub adresów mailowych

Ewa Szkudlarek

Tel. 500 266 099
eszkudlarek.przystan@gmail.com
Daria Jakulewicz-Hryniewicka

Tel. 785 115 270
dhryniewicka.przystan@gmail.com
Natalia Walczuk

Tel. 600 661 045
nwalczuk.przystan@gmail.com
Anna Korobczak

Tel. 603 089 465
akorobczak.przystan@gmail.com
Renata Zawadzka-Kwaśnioch
Tel. 691 100 034
rkwasnioch.przystan@gmail.com
Dietetyk
Tel. 798 859 896
dietetyk.przystan@gmail.comCentrum Psychoterapii Przystan

Przyjdź na wizytę

"Przystań"
Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

ul. Fredy 7 lok. 9
61-701 Poznań

Przystań na Facebook'u