Anna Korobczak

psycholog, terapeuta dorosłych i dzieci

Anna jest psychologiem specjalizującym się w terapii dorosłych i dzieci. Ukończyła psychologię kliniczną i komunikację społeczną na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w placówkach związanych z ochroną zdrowia psychicznego i somatycznego. Odbyła staż zawodowy w Szpitalu Rehabilitacyjnym na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej. Umiejętności terapeutyczne rozwijała podczas rocznego szkolenia psychoterapeutycznego w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej w Warszawie oraz  podczas licznych specjalistycznych szkoleń z zakresu psychoterapii poznawczo – behawioralnej, diagnozy psychologicznej oraz terapii osób dorosłych i dzieci. W swojej pracy wykorzystuje podejście poznawczo – behawioralne, prężnie rozwijający się nurt, pozwalający na lepsze rozumienie własnych emocji, myśli, zachowań i pomocny w rozwiązywaniu wielu problemów życia psychicznego. Rozwój zawodowy i stały dostęp do najnowszej wiedzy terapeutycznej to dla niej główny priorytet, który umożliwia profesjonalne wsparcie dorosłych, dzieci i rodzin. Pracuje zgodnie z zasadami zawartymi w Kodeksie Etyczno- Zawodowym Psychologa.

Na płaszczyźnie terapii dorosłych Anna spotyka się z osobami:

 • doświadczającymi nadmiernego lęku, ataków paniki, zaburzeń lękowych
 • zmagających się z trudnościami w radzeniu sobie z napięciem i stresem
 • zmagających się z bezsennością, zaburzeniami snu
 • z obniżonym poczuciem własnej wartości
 • z obniżonym nastrojem
 • doświadczającymi lęku i trudności w relacjach społecznych
 • doświadczającymi problemów emocjonalnych związanych z chorobą somatyczną
 • potrzebującymi wsparcia w adaptacji do nowych sytuacji życiowych
 • potrzebującymi wsparcia w lepszym rozumieniu własnych potrzeb, emocji i zachowań

Prowadząc terapię dziecięcą spotyka się z dziećmi i rodzicami poszukującymi wsparcia zarówno w normatywnych trudnościach, jak i zaburzeniach pojawiających się w toku rozwoju dziecka. Współpracuje z  przedszkolami i szkołami, wspierając ich codzienne starania o ochronę zdrowia psychicznego maluchów. Jest autorką programów psychoedukacyjnych rozwijających kompetencje emocjonalne dzieci. Współpracuje także z portalami parentingowymi w zakresie poradnictwa wychowawczego i publikacji artykułów z obszaru psychologii dziecka oraz prowadzi  autorskie szkolenia związane z rozwijaniem umiejętności pracy terapeutycznej dla specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą.  Anna udziela wsparcia rodzicom  chcącym pogłębić wiedzę dotyczącą funkcjonowania swojego dziecka, mającym wątpliwości lub pytania, którymi chcieliby się podzielić w atmosferze zrozumienia, borykającym się z trudnościami wychowawczymi oraz tym, których dzieci zmagają się z problemem:

 • zaburzeń lękowych i lęków dziecięcych
 • zaburzeń i trudności ze snem
 • moczenia mimowolnego i zanieczyszczania się
 • zaburzeń jedzenia 
 • wybuchów złości i zachowań agresywnych
 • nasilonych myśli natrętnych i czynności przymusowych
 • lęku przed rozstaniem z rodzicem
 • lęku przed mówieniem w miejscach publicznych (np. przedszkole, szkoła)
 • nadmiernego stresu, napięcia i problemów psychosomatycznych (bóle brzucha, głowy)
 • tików
 • nieśmiałości i trudności w relacjach społecznych
 • adaptacji do nowych sytuacji życiowych
 • zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) i zaburzeń uwagi (ADD)

Chciałbyś skorzystać z naszych usług?

Skontaktuj się z nami pod jednym z poniższych numerów lub adresów mailowych

Ewa Szkudlarek

Tel. 500 266 099
eszkudlarek.przystan@gmail.com
Daria Jakulewicz-Hryniewicka

Tel. 785 115 270
dhryniewicka.przystan@gmail.com
Natalia Walczuk

Tel. 600 661 045
nwalczuk.przystan@gmail.com
Anna Korobczak

Tel. 603 089 465
akorobczak.przystan@gmail.com
Renata Zawadzka-Kwaśnioch
Tel. 691 100 034
rkwasnioch.przystan@gmail.com
 Centrum Psychoterapii Przystan

Przyjdź na wizytę

"Przystań"
Centrum Psychoterapii i Pomocy Psychologicznej

ul. Fredy 7 lok. 9
61-701 Poznań

Przystań na Facebook'u